BASISVEILIGHEID VCA BOEK PDF

Buy Basisveiligheid: B-VCA 01 by (ISBN: ) from Amazon’s Book die van het boek Veiligheid voor Operationeel Leidinggevenden (VOL-VCA). The following topics are discussed. – VCA and legislation Beschrijving. Engelstalig cursusboek Basisveiligheid VCA gebaseerd op de laatste eindtermen. Lesboek VCA Basisveiligheid (BASISVEILIGHEID VCA – 1 – Basisveiligheid VCA HER Opleidi).

Author: Voran Moogushakar
Country: Cameroon
Language: English (Spanish)
Genre: Career
Published (Last): 10 January 2009
Pages: 395
PDF File Size: 12.59 Mb
ePub File Size: 1.2 Mb
ISBN: 824-7-80514-632-1
Downloads: 73892
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Dugis

Het symbool voor explosieve stoffen. Achtergrond Ook bodk falen heeft verschillende oorzaken. We kunnen ons er op tweemanieren heel goed tegen beschermen: De gevolgen zijn pas na jaren merkbaar.

Boek: Safety for Operational Supervisors – Geschreven door A.J. Verduijn

Een onveilige situatie is dus iets wat je aan kunt treffen. Is het apparaat makkelijk hanteerbaar? Op het etiket staan ook de zogenaamde H- en P-zinnen voorheen R en S zinnen H azzard -zinnen geven de bijzondere gevaren van de betreffende stof aan en de P revention -zinnen de veiligheidsaanbevelingen tegen die gevaren. Schadelijke en Irriterende stoffen In de vorige paragraaf hebben we gezien dat verschillende stoffen grote verschillen in giftigheid hebben.

Het vlampunt vertelt ons bij welke temperatuureen vloeistof voldoende damp afgeeft om te kunnen worden ontstoken. Een brandendeprullenbak of een vlam uit een leiding in de procesindustrie is een grootverschil.

  GORENJE WT 941 BEDIENUNGSANLEITUNG PDF

VCA English

Een bekend Nederlands spreekwoord, waaruit weer eens duidelijkblijkt dat waar gewerkt wordt, fouten worden gemaakt en helaasongevallen gebeuren.

Als een ambtenaar van de Arbeidsinspectie Inspectie SZW langs komt moeten de medewerkers en dechef werknemers en werkgevers alle basidveiligheid verlenen.

Er moet weer gewerkt worden. De volgende gegevens moet u in ieder geval zo duidelijk mogelijk doorgeven: Deze H is van Huid.

Lesboek VCA Basisveiligheid

Een brandbare of vcw stof. Zoals gezegd is het niet logisch dat de mens zich in een gevaarlijke situatie begeeft. Het werk kan ook schade opleveren aan de omgeving. In de omgevingslucht kunnen gevaarlijke stoffen voorkomen.

Lesboek VCA Basisveiligheid Pages 1 – 50 – Text Version | PubHTML5

Daarom hebben wij informatie verzameld overveelvoorkomende ongevallen op het werk en tips om uw werkplek veilig te maken. Bedenk wel, dat niet elke handschoen voor elke stof geschikt is. Zuren en logen zijn elkaarstegengestelden.

Verder is het van belang dat ze doelmatig en ergonomisch zijnen dat ze geleverd worden met een goede gebruiksaanwijzing. Het gekke van een katalysator is dat deze wel invloed heeft op de snelheid van de reactie, maar zelf niet boem verbruikt.

Daarin staat hoe de fabrikant en de gebruiker door middel van eenetiket gevaarlijke stoffen herkenbaar moet maken. Er zitten boei verschillen in giftigheid tussenverschillende stoffen. Als je ziet dat iemand gevaarlijk bezig is, waarschuw hem dan onmiddellijk.

  JRC 062D PDF

Blusapparatuur moet steeds voor gebruik inzetbaar zijn, op de juiste plaats hangen en aanwezig zijn bij werkzaamheden waar het voorgeschreven is om een brandblusser in de buurt te hebben bijvoorbeeld bij dakdekkers. Hoofdstuk 1 – meerkeuzevragen1. Wanneereen brandbare stof fijn verdeeld is, is de mengverhouding met lucht endus met zuurstof namelijk gunstig. Pasals dat niet kan, mag gekeken worden naar andere oplossingen zoals afscherming van het gevaar, voorlichtingen instructie of persoonlijke beschermingsmiddelen.

Ondanks dat, moet iedereen alert blijven en zelf blijven nadenken.

Als het zuurstofpercentage te ver zakt, is dat zelfs dodelijk voor de mens. De Arbeidsomstandighedenwet Arbo-wet van is in de plaats van de Veiligheidswet gekomen. Bij een chemische reactie meng je niet verf, maar twee of meerverschillende stoffen waardoor er een nieuwe stof ontstaat.

Als dit niet mogelijk is moet je de hulp van een chef inschakelen! VluchtenAls u gevaar loopt in een brandende omgeving, probeer danonmiddellijk te vluchten. Alle H- en P-zinnen hebben een nummer.

Achteraan in het lesboek vind u dan ook enkele belangrijke zaken om extra te laten belichten. Voorbeelden van onveilige situaties: